Anasayfa » Gümrük ve dış ticaret sektörel gelişmeler

Gümrük ve dış ticaret sektörel gelişmeler

Gümrük ve dış ticaret sektörel gelişmeler

Gümrük ve dış ticaret sektörel gelişmeleri özetle aşağıdaki gibidir.

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32)

2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinde yer alan Ekonomi Bakanlığı Ticaret Bakanlığı olarak; Ekonomi Bakanı da ticaret Bakanı olarak değiştirilmiş;

Grup Başkanlıkları tanımı yürürlükten kaldırılmış, denetim birimi tanımı eklenmiş ve tebliğde yer alan ibareler buna göre düzenlenmiş;

TAREKS e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firmanın müştereken sorumlu olduğuna dair fıkra eklenmiş;

Firma tanımlamasında imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi geçerli olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210420-4.htm

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210420-11.htm

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2021 yılı İthalat Rejim Kararına, Birleşik Krallık STA sı hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi; eklenen bu madde gereğince de, 01/01/2021 ile 20/04/2021 arasındaki Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.

Layout 1 (resmigazete.gov.tr)

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)

Yapılan değişiklikle varış öncesi gümrük işlemlerinin kapsamı genişletilmiş olup denizyolu
taşımacılığına ek olarak havayolu taşımacılığı da eklenmiştir. Türkiye Gümrük Bölgesine gelen
yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme
rejimine giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine imkan
sağlanmıştır.

Kaynak: 15 Nisan 2021 PERŞEMBE (resmigazete.gov.tr)

4403 tarife pozisyonundaki ihracı Kayda Bağlı aşağıda listelenen orman ağacı tomruklarının 30.04.2021 tarihinden sonraki süreçte uygulanmak üzere, yurtiçi arzın yeterli olmaması ve ormancılık politikalarımıza uygun olmaması nedeniyle Orman Genel Müdürlüğünce ihracına izin verilmesi uygun görülmemiştir.

– Her türlü orman ağaçlarına ait maden direk ihracatına,
– Her türlü orman ağaçlarına ait tel direklerin emprenye edilmeden ihracatına,
– Her türlü orman ağaçlarına ait kağıtlık odun ihracatına,
– Her türlü orman ağaçlarına ait sanayi odunu ihracatına,

Kaynak: İİB – İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – İhracı Kayda Bağlı Ürünler (iib.org.tr)

Saymanlık İşlemlerinde Vekaletname

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 09.04.2021 tarihli E-73421605-161.99-00063154479 sayılı “Saymanlık İşlemlerinde Vekaletname” konulu yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan yazıda saymanlık işlemlerinde noter onaylı vekaletnamelerin aslının görülerek, örneğinin de aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belge aslının ilgisine teslim edilmesinde bir sakınca olmayacağı bildirildi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Saymanlık İşlemlerinde Vekaletname” konulu yazısı :: Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği ::
(bugumder.org)